>>> Let's run Python on Mobile

วันพุธ, เมษายน 26, 2549

Task Manager

เวลาหัดเขียนโปรแกรมบน SmartPhone
โปรแกรมประเภท Task Manager ค่อนข้างจะเป็นสิ่งจำเป็น เอาไว้สลับ สับเปลี่ยนไปหน้าโปรแกรมต่างๆ หรือไว้ ปิดโปรแกรม ,kill processที่ error
วันนี้จะขอแนะนำโปรแกรมหนึ่ง ชื่อว่า SP Task Manager
(เจ้าของเดียวกับ Smart Explorer อันโด่งดัง)
D/Lได้ที่นี่
http://www.binarys.com/taskmanager_en.asp
ลองมาดูหน้าตาของ SP Task Manager กันดีกว่า
ในส่วน Edit ถ้าคุณเลือกเป็น Show app.list
มันจะแสดงรายชื่อโปรแกรมต่างๆที่เปิดค้างอยู่ใน memory
ขยับแถบสีน้ำเงินขึ้นลง เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
แล้วเลือก
File >> Bring to Front
เพื่อไปยังโปรแกรมที่ต้องการ
หรือเลือก
File >> Quit Application
เพื่อปิดโปรแกรมที่ต้องการ

แต่บางโปรแกรมอาจยังคงค้างอยู่ใน memory ไม่ยอมให้ปิดง่ายๆ
ลองเลือก
Edit >> Show Process
เพื่อแสดง Process ทั้งหมด ที่ยังคงค้าง อยู่ใน memory
แล้วปิด Process ที่ต้องการ โดยเลือก
File >> Kill Process
(อย่าปิด Processที่คุณไม่รู้จัก ไม่งั้นอาจต้องเปิดเครื่องใหม่)

นอกจากนี้ คุณสามารถดูข้อมูลทรัพยากรต่างๆ โดยเลือก
Edit >> Show syst.status