>>> Let's run Python on Mobile

วันอาทิตย์, กันยายน 04, 2548

การติดตั้งPython for PocketPC

Python for PocketPC
วิธีติดตั้ง Python บน PocketPC เริ่มจากไป D/L Python for PocketPC จาก
http://fore.validus.com/~kashtan
ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ Windows for PocketPC2002 และ 2003
(ไฟล์ Python-2.3.4-arm-PPC2002.zip หรือ Python-2.3.4-arm-PPC2003.zip)
และ Tkinter-Files.zip

Python-2.3.4-arm-PPC2003.zip

ให้คุณUnzipไฟล์ Python-2.3.4-arm-PPC2002.zip หรือ Python-2.3.4-arm-PPC2003.zip
ซึ่งไฟล์ที่ได้นี้ เขาเตรียมไว้สำหรับติดตั้งลงโฟลเดอร์ \Program Files\Python\Lib
(ถ้าจะลงที่ main memory ลงไฟล์เสร็จ ก็คลิกที่shortcutชื่อ SetupRegistry)

แต่ผมรู้สึกว่าจะประหยัดmemoryมากกว่า ถ้านำไปลงใน StorageCard
ใครจะ ลงPythonใน StorageCard ทำตามนี้ครับ
-ให้สร้างโฟลเดอร์ \Storage Card\Python\Lib
-แล้วนำไฟล์ทั้งหมดที่เพิ่งUnzip(as above) ลงในโฟลเดอร์นี้
-ต่อมา D/L toSD.zip
-unZip ไฟล์ toSD.zip(จะได้เป็น2ไฟล์)
แล้วนำไปไว้รวมกับไฟล์อื่นๆใน โฟลเดอร์ \Storage Card\Python\Lib\
-ในPocketPC ที่โฟลเดอร์ \Storage Card\Python\Lib คลิกที่ไฟล์ toSD_click
(หรือใครset RegistryในPocketPC เป็น สนใจจะทำเองก็ลองทำตาม Linkนี้ ดูครับ)
-ลองทดสอบดูว่า work ดีมั้ย คลิกที่ python.exe ก็จะมี InterActive Console ขึ้นมา >>> พร้อมรับคำสั่ง
-ต่อมาก็ลง Tkinter
-UnZipไฟล์ Tkinter-Files.zip จะได้เป็น2โฟลเดอร์ (tcl8.4.3 , Windows)
-นำทั้งโฟลเดอร์ tcl8.4.3(ที่UnZipได้มา) ไปไว้ที่ \ (โฟลเดอร์สูงสุดของ PocketPC)
-นำ3ไฟล์ในโฟลเดอร์Windows(ที่UnZipได้มา) ไปไว้ใน \Windows(ในPocketPC)

Tkinter-Files.zip

เท่านี้ก็เรียบร้อย สามารถrun ไฟล์ .py โดยคลิกกดที่ไฟล์ได้เลย
โดยจะนำไฟล์ .py ใหม่ที่ได้มาหรือเขียนขึ้นมาใหม่ไปไว้ที่Folderใด(ในPocketPC) ก็ได้


หมายเหตุ : ตัวอย่างที่จะแสดงในหน้าถัดไป สามารถใช้กับ Python ที่ลงใน Storage Card หรือ PC
ถ้าใครลง Python ใน Main memory ของ PocketPC จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน code เล็กน้อย

หน้าถัดไป >>>
หน้าก่อน
กลับไปหน้าหลัก